Uczniowski Klub Sportowy DELFINEK realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków publicznych Gminy Legnica

16 lutego 2023

Uczniowski Klub Sportowy DELFINEK realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków publicznych Gminy Legnica w wysokości 10 000,00 zł.

Zajęcia profilaktyczne i edukacyjno-rozwojowe: rajdy rowerowe, spotkania, rozmowy, zabawy, konkursy i „0” pływania. Co to może być ?

Są to zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2023.

W naszym zespole:

- poczujesz atmosferę i klimat zaufania, bezpieczeństwa oraz akceptacji J

- możesz otwarcie, swobodnie i szczerze wyrażać swoje myśli, odczucia i poglądy J

- wzmocnisz samoocenę i poczucia własnej wartości, będziesz mógł pomóc innym J

- wzmocnisz poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych J

Razem będziemy promować zdrowy styl życia, wskazywać możliwości uzyskania osobistych satysfakcji bez wspomagania substancjami uzależniającymi.

Siedem razy pomyśl zanim wybierzesz właściwą drogę !

Uczniowski Klub Sportowy DELFINEK realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków publicznych Gminy Legnica