REALIZOWANE ZADANIA PUBLICZNE

Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” realizuje zadania publiczne:

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”.

Program „Klub”. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży.

Dysponentem Funduszu jest Skarb Państwa - Minister Sportu i Turystyki.