Grafik i Opłaty


Zapisy na uks.delfinek@wp.pl koordynator Walentyna Pirecka (698 094 552), trener Kurysz Nazar (539 618 821) telefonicznie

Grupy szkoleniowe wraz z wysokością opłaty składki członkowskiej I semestr:

 • opłata miesięczna za jedno zajęcie w tygodniu 45 min. 100 zł
 • opłata miesięczna za 2x w tygodniu 45 min. 170 zł
 • opłata miesięczna za 4x w tygodniu 270 zł 
 • opłata miesięczna za 4x i więcej zajęć w tygodniu 300 zł
 • Opłata semestralna dla grup za 2x w tygodniu 45 min. wynosi 800 zł.

  I semestr trwa wrzesień 2022 r. – styczeń 2023 r.

  II semestr trwa luty 2023 r. – czerwiec 2023 r.

  W przypadku zapisania rodzeństwa, za każde kolejne dziecko opłata miesięczna zostaje pomniejszona o 30 zł (po 6 miesiącach od zapisania drugiego dziecka)

  Składki członkowskie należy wpłacać na konto UKS „Delfinek”: Bank PKO BP numer rachunku 47 1020 3017 0000 2502 0305 6926

  W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje: Imię i Nazwisko dziecka, miesiąc i rok.

  Na przykład: Jana Janowicz, wrzesień 2020.

  Składki należy opłacać odgórnie.