Kadra

  • Pirecka Walnetyna - trener pływania klasy II
  • Kowcun Iryna - instruktor pływania
  • Kurysz Nazar- instruktor pływania
  • Piorun Tomasz - instruktor pływania