BADANIA LEKARZA SPORTOWEGO

19 kwietnia 2017

Uprzejmie przypominamy, że każdy zawodnik UKS DELFINEK chcąc uczestniczyć w zajęciach treningowych i zawodach sportowych musi mieć aktualne badania lekarskie kwalifikujące do uprawiania sportu wydawane przez lekarza medycyny sportowej.

Karty Zdrowia przechowują zawodnicy. Trenerom należy dostarczyć zaświadczenia lekarskie.

Dzieci poniżej 10 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach na podstawie OŚWIADCZENIA rodzica lub prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Gotowy druk OŚWIADCZENIA do pobrania z zakładki PLIKI DO POBRANIA.