OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN WYTRZYMAŁOŚCI I WSZECHSTRONNOŚCI STYLOWEJ dzieci 11 / 12 lat w pływaniu (STREFA WROCŁAWSKA)

3 listopada 2016

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN WYTRZYMAŁOŚCI I WSZECHSTRONNOŚCI STYLOWEJ dzieci 11 / 12 lat w pływaniu (STREFA WROCŁAWSKA) 29-30.11.2016 (wtorek-środa).

Ważna informacja: Udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wytrzymałości i Wszechstronności dla 11 i 12-latków jest niezbędny dla udziału w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12, 13 lat (marzec, czerwiec 2017).

Szczegółowa informacja o zawodach