AKTUALNE BADANIA LEKARZA SPORTOWEGO

3 września 2016

Przypominamy, że każdy zawodnik Klubu, chcąc uczestniczyć w zajęciach treningowych i zawodach sportowych, musi mieć aktualne badania lekarskie kwalifikujące do uprawiania sportu (zaświadczenie wydawane przez lekarza medycyny sportowej).

Dzieci poniżej 10 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach na podstawie pisemnego OŚWIADCZENIA rodzica lub prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych